Ľudová škola a zvonica - Múzeum Oravskej dediny - Chalets Kvačianska dolina

Ľudová škola a zvonica – Múzeum Oravskej dediny