Ľudová škola a zvonica - Múzeum Oravskej dediny - Chalets Kvačianska dolina

Volksschule und Glockenturm – Dorfmuseum Múzeum Oravskej dediny