Ľudová škola a zvonica - Múzeum Oravskej dediny - Chalets Kvačianska dolina

Szkoła ludowa i dzwonnica – Muzeum Wsi Orawskiej