Ľudová škola a zvonica - Múzeum Oravskej dediny - Chalets Kvačianska dolina

Folk school and bell tower – Orava Village Museum