Dolnooravský rýnok - Múzeum oravskej dediny - Chalets Kvačianska dolina

Lower Orava Market Place – Orava Village Museum