Štvrté roháčske pleso - Chalets Kvačianska dolina

Czwarty Staw Rohacki